Search form

Korɛnt eyŋ e lɛl yony ɛm 4:2

2Ɛy si wal yadŋ owi fɛŋ eke wɛl bʼoc kokr ɛ́s owi es lↄl ɛm a sʼɛlu es. Sʼam kok low nɛnyɛmbri nyam ɛm ɛtŋ sʼↄ́nym Nyam ecʼodad ebl a sʼitŋnm. Kↄ nana, si bʼɛlu low nawrɛ ↄkm kpata, ɛtŋ ɛbɛn a, ow bʼↄŋ agŋ fɛŋ ɛl e tutr ab ɛm, bʼuw agŋ yecʼeke sʼel ab any.

Amani Owr

© 1998, Association Ivoirienne pour la traduction de la Bible; Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index