Search form

Ɛrm ɛsɛl ecʼob kok e lɛl 11

Piɛr am otar low a ekʼɛy a akr ok Jerusalɛm e Nyamel a

1Ɛrm ɛsɛl a lel agŋ lisijimɛl a ekʼanŋ Jude ab ab iri ekʼagŋ ekʼelm Jwifɛl a yɛji ɛgŋ Nyam ecʼodad a eb. 2Eke Piɛr ɛwl mɛny uyu ow Jerusalɛm a, Jwifɛl ekʼↄny ↄmn a am okʼr ów af 3dad ɛsɛ: «Ɛ̀ɛ́! Im ɛy agŋ ekʼelm Jwifɛl a ogŋ ɛtŋ ij ob ɛl ab!»

4Ow sosiɛm, Piɛr otar low a ekʼɛy a akr mɛwl ɛm ok ɛl. Li dad ninɛ: 5«Mʼanŋ Jope ɛb ab ɛm, ɛtŋ eke mʼam ŋↄŋn Nyam a, mʼam ɛkn es. Mʼɛkn ob nyam ekʼam us es ow ɛŋnʼm, ob ekʼanŋ ɛsɛ gbad ligbɛl af ke wɛl cucu ow ecʼɛnyɛmbri yar a ↄny es, ke anŋ afr am us es toŋ ow titmʼm. 6Mʼok any es mi lɛr lokm a ɛtŋ mʼɛkn mindey eke bʼɛli akr yar, akp ɛm ndey, mindey eke bʼɛrir es lele ↄr ab. 7Ɛtŋ mʼiri lebl nyam ekʼam dadʼm ɛsɛ: “Piɛr, ìgb, ìbi ke íj!” 8Gbɛkↄ mi dad mʼɛsɛ: “Njaŋ o, Ɛs Kↄtↄkↄ! Aŋke lɛgŋ kaka ob e wɛl ɛdŋn oglog ob ekʼaylm ŋ ecʼany af a ɛymʼm nɛnym.” 9Ɛmɛny lebl a anŋ afr ikŋ dad ninɛ: “Ob eke Nyam dad eke ow ayl a, ŋ, kì dad kʼɛsɛ ow aylm.” 10Low a ɛy ɛbɛn ɛbɛn sakp nyahan ɛtŋ ob a ɛwl im afr.

11Wanci ab af cɛ, agŋ nyahan ow ok êl a eke sʼanŋ ɛm a ogŋ; Sesare ɛb ɛm ɛtŋ wɛl ɛrm ɛl -lʼow ɛm eci. 12Abŋ Lala dadʼm eke mi kʼim ɛl ab, ke bɛbar kʼánm ɛm ɛm. Agŋ lisijimɛl nↄhↄn na eke mʼot ab mʼow aŋa a, ɛwlʼm Sesare, ɛtŋ ɛy fɛŋ sʼok Kↄrnɛy ecʼakŋ a. 13Lʼotar elel eke lʼɛkan afr ɛrm ɛs nyam ekʼinym es in ecʼakŋ a, ke am dadʼr eke li kʼɛrm agŋ im Jope ɛsŋʼm mʼów, 14mi dádʼr sodad eke bʼow el in lele in ecʼakŋ a nimum ab e sↄg eci. 15Mʼↄb nuŋ mʼam dad ɛl odad, ɛtŋ kpɛkŋ Abŋ Lala us ɛl es af ɛsɛ elel eke ɛy yɛji lʼus ɛy es af nuŋ ↄb ɛm ab af. 16Kpɛkŋ mʼↄkn low yecʼa eke Ɛs Kↄtↄkↄ dad a: “Jan ok agŋ mij nuŋ mij ɛm, kↄ ↄny, wɛl bʼow ok ↄny mij nuŋ Abŋ Lala ɛm.” 17Ɛl yɛji Nyam ↄŋ ɛl ob ap nɛnyɛmbri nyam a eke nʼↄŋ ɛy lɛgŋ a eke sʼub Ɛs Kↄtↄkↄ Jesu Krist nawrɛ a: sica bwo elʼm eke mi kʼɛdŋn Nyam, low yecʼeke lʼerur eke li ki kok ab ee?»

18Eke sica -lʼirir sodad amua bake ow uwr a, -nʼↄny ɛrm es ɛy ɛtŋ -li kↄklm Nyam -li dad ninɛ: «Nawrɛ tasi, Nyam ↄŋ agŋ ekʼelm Jwifɛl a yɛji abusu eke kʼitŋn ɛrm ɛm ke ɛ́ŋn owr anŋ tasi a.»

Siri ecʼAntiↄs e Nyamel a

19Etiɛn ekʼuw oc es e gbre ijr ekʼɛy a, ↄŋ ↄmn ɛsɛl a ↄmu es; ɛl ɛm ecʼagŋ bɛb im toŋ ok Fenisi, Sipr lele Antiↄs ɛb ɛm ab, gbɛkↄ agŋ ekʼel Jwifɛl a sↄny cɛ -nʼam dad Nyam ecʼodad a -lʼok. 20Kↄ ↄmn ɛsɛl bɛb ekʼel Sipr lele Sirɛn ɛb ɛm ecʼa, ow ok Antiↄs, ɛtŋ dad agŋ ekʼelm Jwifɛl a Ɛs Kↄtↄkↄ Jesu e lís ecʼAmani Mamn a ecʼodad. 21Ɛs Kↄtↄkↄ ecʼabusu a anŋ ɛl ab, ow ↄŋ agŋ nↄnↄ gbɛl ub nawrɛ ɛtŋ itŋn ɛrm ɛm el Ɛs Kↄtↄkↄ eci.

22Jerusalɛm e Nyamel ecʼagŋ a iri low na ɛtŋ -lʼɛrm Barnabas im Antiↄs. 23Eke nʼim lʼɛy yogŋ ke lʼɛkn elel eke Nyam eci bibm a kokr ↄmn ɛsɛl a, sos ɛm iŋnʼn ɛtŋ lʼatr wɛl sos es eke wɛl kʼↄny ɛrm susu, úcu Ɛs Kↄtↄkↄ ↄny es. 24Tasi ɛm a, Barnabas el ɛgŋ sɛnyn sɛnyn eke Abŋ Lala lele ↄmn ab iy ɛm gbↄŋ. Agŋ nↄnↄ gbɛl ɛgŋ Ɛs Kↄtↄkↄ owi eb. 25Ow ↄŋ Barnabas im Tars eke kʼɛsŋ Sↄl. 26Eke nʼɛŋn ow a, lʼoc ow ab lʼɛwl lʼow Antiↄs. -Nʼanŋ yogŋ e Nyamel ab ɛm ɛl yony mum toŋ lakpo mum, ɛtŋ -li yɛgm agŋ nↄnↄ gbɛl low. Antiↄs ɛb ɛm anake wɛl ↄg es ɛsŋ jam ɛsɛl a “kretiɛnɛl a”.

27Lɛgŋ ab ɛm a, kokoba ↄb ɛsɛl anŋ Jerusalɛm ow Antiↄs. 28Abŋ Lala nyimn ɛl ɛm ecʼɛgŋ nyam eke wɛl bʼɛsŋ Agabus ɛtŋ am ↄb amani dad eke owʼn kʼow in ibnm ɛtŋ lek ligbɛl in bʼow in ɛy wus na nimum af. (Lek a ɛy tasi, lakpo ab af eke Klod el Sesar a.) 29Ow ↄŋ jam ɛsɛl a ɛgŋ eb eke ɛgŋ ɛgŋ kʼↄŋ yecʼa eke nʼↄny ow ecʼabusu a, yecʼa ekʼↄtu eke kʼɛlum lisijimɛl ekʼanŋ Jude a abu a. 30-Li kok ɛbɛn, ɛtŋ -lʼoc abu ɛlum a -nʼↄŋ Barnabas lele Sↄl ab oc im ↄŋ Jude wus af e Nyamel a ecʼagŋ ekpekp a.

Amani Owr

© 1998, Association Ivoirienne pour la traduction de la Bible; Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index