Search form

Ɛrm ɛsɛl ecʼob kok e lɛl 13:11

11Sica ìri gↄŋ: Ɛs Kↄtↄkↄ bʼow efalʼŋ any ɛtŋ kʼow ɛknm ligbn ecʼusuayl a sɛgŋ bɛb.» Kpɛkŋ Elimas any efl ɛtŋ anŋ ncebn ɛm; nʼam bↄbrm lʼↄl ɛgŋ eke kʼↄnyʼn abu.

Amani Owr

© 1998, Association Ivoirienne pour la traduction de la Bible; Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index