Search form

Kolↄs eyŋ e lɛl 3

Ɔ̀ↄl afr ecʼów es

1Sica Krist ab anake anŋn luw ɛm igbr a. Ow sosiɛm a, ↄↄl afr ecʼów es, yogŋ a eke Krist anŋ, ke ow el Nyam e lidr abu af a. 2Ow akpl eke kʼebar afr ecʼów ecʼɛrmij, ow a eke kʼebar wus af aŋa ecʼa ecʼɛrmij a. 3Tasi, ↄny ɛcar luw ɛm, ɛtŋ ↄny ecʼowr anŋ a lↄl es Krist eke anŋ Nyam ogŋ ab ɛm. 4Krist anake el ↄny ecʼowr anŋ tasi a, ɛtŋ lɛgŋ eke li bʼow lʼɛy ↄkm a, ↄny yɛji bʼow okr ↄkm in ab ɛtŋ in ecʼanygbɛl a, ↄny yɛji bʼow ɛŋan.

5Na sosiɛm a, ìbir ↄny ɛm low fɛŋ ekʼel wus ecʼów ɛsɛ: nfaci ij af, sikpl owi af, ów aw eke ɛw fɛfɛdi lele ów aw eŋuŋ ab lele lokm suŋ ekʼin ɛw ɛsɛ sinyam yadŋ e nuŋ igŋ ab af. 6Ɛtŋ ów ↄbr ↄbr amua na sosiɛm anake Nyam ecʼɛrm bebl a, [bʼow ok agŋ a ekʼɛgŋm eke kʼↄny in ecʼɛlum ab af a]. 7Lɛgŋ ekʼɛc ab ɛm, ↄny yɛji ow a ekʼam iir ɛb sikpl ɛm a, ɛbɛn eke kokr ana.

8Kↄ jam aŋa, ìgŋn ów amua fɛŋ ekʼel: ɛrm bebl, ɛrm wewe lele ɛrm suŋ ab a okr es. Ke wɛwr lel odad ebl kpↄm kpↄm ab kʼánm ↄny nɛnym ɛym ↄkm. 9Kʼↄ̀nyn yadŋ kʼↄŋanin ↄny ↄfr ɛm ij, aŋke ↄny ecʼelel eke aan es lɛgŋ sig ɛm a, waal ɛlul es ɛsɛ mob sus ɛm sig af, 10ɛtŋ ɛsɛ mob sus ɛm owr af, ɛwal mɛny anŋn ɛsɛ ɛgŋ owr af. Ɔny eci ɛb ir owr ab ɛm sɛgŋ fɛŋ am otr Nyam ekʼel ↄny e kok Ɛs ab es, yecʼɛtŋ ke ↄ́tur uwr ir any ok ↄny es sos ɛm. 11Jam aŋa agŋ a fɛŋ el kpɛŋ kpɛŋ, ow ↄnym Jwif lel ɛgŋ ekʼelm Jwif ab, ɛgŋ eke wɛl ubrm likr es lel ɛgŋ eke wɛl ubr likr es ab, ɛbr ɛjeci ecʼagŋ lele mɛbɛy ab, madu lel ewi ab. Gbɛkↄ low tasi a: el Krist ekʼel low fɛŋ, ke anŋ agŋ fɛŋ ekʼubʼr nawrɛ ab ɛm a.

12Nyam sↄsum ot ↄny eke kʼeel in ecʼagŋ ɛtŋ li bʼerur ↄny. Ow sosiɛm a, ow akpl eke kʼↄnyn ɛrm ekʼerur lele sↄrŋ ikŋ ab iy ɛm gbↄŋ, ɛrm mamn, es is ecʼɛrm, ɛrm frↄrↄ lele low eku ecʼɛrm ab. 13Ɛ̀gŋn ɛgŋ ɛgŋ ecʼelel eke anŋn a ebr ke áparir low yɛji, sakp sakp fɛŋ ekʼↄny ɛm ecʼɛgŋ nyam bʼow ↄny low lawl ab a. Ow it eke kʼaparir low ɛsɛ elel eke Ɛs Kↄtↄkↄ ap ↄny ab af. 14Ɛtŋ low eke ki kokr tasi a el erur eke kʼↄnyn ↄny ↄfr ɛm a, aŋke erur el low eke bʼↄny agŋ okr af. 15Ke Krist ecʼɛrm es ɛy a nyímn ↄny ecʼɛrm a; tasi ɛm a, ɛrm es ɛy ikŋ na ɛm anake Nyam ɛsŋ ↄny eke kʼokar af éel nyam ɛsɛ sos megl nyam coco af a. Sɛgŋ fɛŋ ↄŋan in bia. 16Ke Krist ecʼodad ebl a, ɛ́ŋn usu ↄny ecʼɛrm ab ɛm in ecʼob ↄny a fɛŋ ab. Yɛ̀gmnin low ke ↄ́manin ów ↄny ↄfr ɛm sɛwr fɛŋ ɛm. Ɛ̀lul Nyam bia ↄny ecʼɛrm fɛŋ ɛm, ɛ̀gŋn selu, ɛ̀gŋn Nyam e sɛj ɛjeci lele sɛj eke Abŋ Lala bʼↄŋ ↄny ab ab. 17Low fɛŋ eke bi kokr oglog bi dadr ab ɛm, kòkr Ɛs Kↄtↄkↄ Jesu e nin ɛm, ke in ɛm ɛ̀lul Ɛs Nyam bia.

Elel eke kretiɛnɛl kʼir ɛb af okr ɛm

18Ɔyↄw, ↄny, ìsr es ↄny ɛcɛl ecʼany af, ɛsɛ elel ekʼow it eke ki kokr Ɛs Kↄtↄkↄ ecʼany af ab af.

19Ɔyↄw ɛcɛl, èrurir ↄny ɛyɛl ke kʼↄ́nymn ɛl lokm yony ɛm.

20Ey, ↄnyn agŋ ekʼew ↄny a ecʼɛlum low low fɛŋ ɛm, aŋke ow el low eke Ɛs Kↄtↄkↄ bʼerur.

21Ey ɛsɛl, kʼìjar ↄny ecʼey a gbre, yecʼɛtŋ ke sos kʼↄ́wm ɛl es.

22Madu, low low fɛŋ ɛm ɛ̀lumn ↄny e wus af aŋa eci es ɛw ɛsɛl a. Ow elm eke -li bʼɛw ↄny nyamn af cɛ ki kokmn ɛl e lís e low mɛwl ɛm, yecʼɛtŋ ke -lʼaw ↄny. Kↄ ɛ̀lumn ɛl ɛrm nyam ɛm tasi, ɛlum ekʼↄnyn Ɛs Kↄtↄkↄ ecʼa sosiɛm. 23Juma fɛŋ eke bi kokr a, kòkr ɛrm nyam ɛm, ɛsɛ Ɛs Kↄtↄkↄ eci juma ↄny am kokr af, ke ow kʼélm ɛsɛ agŋ ecʼaf. 24Ow sosiɛm a, madu, ↄkan eke Ɛs Kↄtↄkↄ bʼow ↄŋ ↄny ow ecʼob ap, ob ap a eke lʼɛdŋn lʼɛw in ecʼagŋ es a. Tasi ɛm a, Es Ɛw Ɛs a ekʼam kokr in eci juma a, in lʼel Krist. 25Gbɛkↄ ɛgŋ yecʼeke am kok low ŋuŋ a, bʼow ɛŋn yecʼekʼel in ecʼa, ɛsɛ elel eke li kokr low ŋuŋ ab af, aŋke Nyam eci low eke bʼow kok ab ɛm, li kʼow li jɛjm agŋ es.

Amani Owr

© 1998, Association Ivoirienne pour la traduction de la Bible; Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index