Search form

Luk e lɛl 13:15

15Ɛs Kↄtↄkↄ eb odad ɛtŋ am dadʼr ɛsɛ: «Ɛnyɛmbri yony yony ɛsɛl! Nɛnɛgŋ e lɛgŋ ↄny ɛm ecʼɛgŋ nyam nyam bi mↄmu in ecʼid ekʼanŋ ob ij usu a es ɛy ↄkm, ow kʼↄdm ni mↄmu in e gbaŋkↄ es nʼim nʼↄŋ ow mij ow ɛ́gŋ. Kↄ yadŋ ee?

Amani Owr

© 1998, Association Ivoirienne pour la traduction de la Bible; Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index