Search form

Rom eyŋ e lɛl 3:25-26

25-26Nyam ikŋ anym bɛbm ɛw es eke Jesu kʼok in e mebl ab es egb waw ɛm. Ɛtŋ in ecʼegb waw ab ɛm, Jesu ɛŋn agŋ a ekʼↄny ↄmn in ɛm a e sikpl a ecʼoc ap. Nɛnɛ a, Nyam erur eke ki yɛgm elel eke lʼel nyim nyim sɛgŋ fɛŋ a: lɛgŋ sig ɛm a, lʼeku low ɛtŋ lʼɛwm low nʼↄↄm agŋ ɛl e sikpl a eci. Kↄ yɛfɛnyna ɛm a, Nyam am yɛgm elel eke li bʼↄŋ agŋ el nyim nyim in ecʼany af a. Tasi ɛm a, nʼam erur eke li kʼel nyim nyim ke nʼↄ́ŋ agŋ a ekʼↄny ↄmn Jesu ɛm a yɛji él nyim nyim.

27Sica, kↄ sʼↄny ów ɛjeci eke ow ɛm si kʼɛw sos ee? Njaŋ, ow anm ij! Bla sosiɛm ecʼee? Aŋke yecʼeke el ow tasi a, ow elm ol ecʼɛlum a, kↄ ke ↄ́ny ↄmn.

Amani Owr

© 1998, Association Ivoirienne pour la traduction de la Bible; Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index