Search form

Miamun 10:9

9Araŋan isu garam baŋi tatiʼ yuŋa apu imiŋʼ Yawe maraŋgan. Ibinigi da garam nida tsarifa maŋan i biŋan tsiraʼ, da inaŋ da ini binaʼ, “Garam igi isu baŋi tatiʼ yuŋa apu imiŋʼ Yawe maraŋgan isaŋʼ Nimrod.”