Search form

Miamun 11:8

8Ibinigi da Yawe irintsum ribaraŋan i nifu-nan bitsintaʼ nidan, da inaŋ ribaraŋan idzaraŋ ifan isaŋʼ intap da intap da wantsup gamp tsiraʼ riman ugu sib u.