Search form

Miamun 12:13

13Ibinigi da wani nabiani, ‘Dzi nafuŋgaŋʼ igi,’ da ribaraŋan wasaŋʼ isa dzi funub u; i agu aŋu da buŋʼ agantsi dzi da dzi buŋʼ ampa bini.”