Search form

Miamun 19:27

27Tataʼ maratait maŋan da Abraham yuriʼ da itip ifa mumai aru muntidagin da ruta Yawe nida nan da ruan gin ugu.