Search form

Miamun 20:1

Abraham Isu Umpur da Abimelek

1Abraham itaŋin Mamri gampan rai da intsuŋʼ iruʼ Negeb da impa wasaʼ i gamp Kadis da Sur. Raiyi da itip intsuŋʼ ifan da impa Gerar.