Search form

Miamun 21:6

6Da Sara ini, “Anutu irim nam rubuŋʼan da nugun tsiaʼan tsiraʼ da dzi, da rib santan riŋantagin da nugun buŋʼ atsiaʼ da narubuŋʼ nampruʼ da dzi.”