Search form

Miamun 22:9

9Gubuʼ ribaraŋan fawaʼa mumai Anutu nida rutin ugu, da Abraham yantuŋʼ tauf tsarada nam in i nigi da irants gai mariŋʼ iyabin. Da idzur naruŋgan Isak fagan da baŋin sib da isintuŋʼ iyab i gai mariŋʼ waguŋʼ.