Search form

Miamun 23:19

19Nan tipan ntsupan da Abraham irim finiŋgan Sara i tauf bampun miŋʼa Makpila imiŋʼ uts da Mamri (Hibron gampan isiʼ maŋan) miŋʼa intap Kanan.