Search form

Miamun 23:8

8Da ini da ribigi ibiani, “Bida agam mpruʼa waŋum i dzi rima finiŋgaŋʼ i nani, da dzi maraŋʼ ifur ibiani: isaŋʼ agam uda dzi nifuŋgaŋʼ da guta i Tsohar naruŋgan Efron,