Search form

Miamun 24:3

3da wani nan nidzun da wataga ruam da Yawe, Anutu suda wain i gunuŋun da intap, i agu anuŋʼ uda sagat intap Kanan ani gan maŋan da dzi naruŋgaŋʼ u.