Search form

Miamun 24:9

9Da Abraham nida nan sib da garam gum igif garam tsiraʼ gan Abraham faga rampuat da itaga ruan nidzun aŋu gin i naŋa nam santan bida Abraham nidan.