Search form

Miamun 25:33

33Da Yakop itip ini, “Wataga ruam da wani nan nidzun muŋʼ da dzi i u rima nam mamaʼ miamun gan suda wain gin da dzi.” Ibinigi da Isau itaga ruan da irim nam mamaʼ miamun gan ifan da Yakop.