Search form

Miamun 25:6

6Da aru araŋan rumpada marataʼ da ifab nam bunump pas pas aŋu isaŋʼ narun rusan riman da sagat iruʼ ugu, Hagar da Kitura. Da Abraham itaŋin ribaraŋan santan ifa intap miŋʼa gubuʼ yaban i mpada guntiʼ i Isak.