Search form

Miamun 3:8

8Gubuʼ nam nufan da ribaraŋan iriŋant i Anutu Yawe yuŋa gum badan da ribaraŋan irunt ikup i Araŋan imiŋʼ wasaʼ i gai santan.