Search form

Miamun 30:2

2Yakop nugun isasus i araŋan da ini binaʼ, “Isaŋʼ i dzi uda Anutu mumai gan i naŋa nam Anutu naŋan? Imaʼ! Araŋan runtaʼ aŋu isu wain i udzuda agu i mamida rima narum.”