Search form

Miamun 30:30

30Muŋʼ aru dzi mamida badan ugu da u mpa tayaŋʼ apu gam iruʼ aŋu. Da gubuʼ dzi bawaʼan da ruta agu mpadan da u apu gam inti iyus, i Yawe ifinti agu iyab i gum dzi naŋa i agu sib da inaŋ agu isu garam nidzun. Da dzi burima utupaŋʼ sib bida anuŋʼ?”