Search form

Miamun 30:31

31Da Laban igut i araŋan, “Da u maram ifur nam bunump idzuwai i dzi riman da agu?”

Da Yakop ini, “Dzi wani u rima nam maŋan da dzi u. Imaʼ. Dzi buŋʼ autus gumaŋʼ mpada tayaŋʼ u apu gam, bida u uda dzi nangaŋʼ bida ani yaban: