Search form

Miamun 30:8

8Da Retsel ini binaʼ, “Dzi yis gudzun nidzun aŋu da raiŋgaŋʼ da aruani dzi waʼ da nam nidzun sib.” Ibinigi da araŋan ifariŋʼ i biŋaŋgan Naftali (waiŋgan ibi ‘isa gudzun’).