Search form

Miamun 31:49

49Da itip ifariŋʼ i biŋaŋgan maŋan Mitspa (waiŋgan ibi ‘mumai miŋʼa wasaʼ tsaŋanda muŋaʼ da muŋʼa sib’), i Laban ini, “Gubuʼ agi taŋinda ruaŋʼ rai da Yawe namunti wasaʼ i agu da dzi da natsaŋa agi ragun i agi anuŋʼ atupa nangaŋʼ udzudan ani sib u.