Search form

Miamun 32:3

3Gubuʼ arigi da Yakop raiŋgan Isau impa imiŋʼ intap Seir, biŋan maŋan Idom. Yakop itaŋin garaman uda sisiŋʼ imuŋʼ ifan da araŋan raiŋgan Isau.