Search form

Miamun 33:1

Yakop da Raiŋgan Isau Iwaʼ da Ruan

1Yakop iraʼ i maran da itsaŋan Isau ruta garaman 400 badan. Da itaŋin narun rusan yatsuŋʼ rinan ruas, Lia, Retsel da gan sagat guman iruʼ igi.