Search form

Miamun 33:11

11Dzi gaib ruŋgaŋʼ da agu i uda nam dzi riman da agu igi. Anutu isu mara-ampi da dzi da dzi wasau ruŋgaŋʼ i nam maŋan u.” Yakop irim udzuŋ da Isau isaŋʼ araŋan itaga ruan i udan.