Search form

Miamun 34:2

2Da Hamor, nifutsarif gamp igi, araŋa garam Hiwi da naruŋgan marub Sekem. Gubuʼ Sekem tsaŋanda Daina da iyafi un gin da yuntapin da inaŋ asub in.