Search form

Miamun 37:7

7Dzi tsaŋan agi santan impruʼ ruaŋʼ udzuda wit punpun saŋʼa ruaŋʼ miŋʼa gum wasaʼ. Da gubuʼ agi udzudan da dzi gaŋʼ suŋ aŋu iraiʼ i ruan da imunti rururuŋan aŋu yab da agamam iba miŋʼ iwafiʼ dzi gaŋʼ da irim antuŋʼ iruʼ rutin.”