Search form

Miamun 38:22

22Ibinigi da araŋan itip ifan da ini da Yuda ibiani, “Dzi sau sagat araŋan da dzi wawaʼ rutin u. Garam mpadan naga ini da dzi ibiani, ‘Sagat sanab maŋan wampai ani maŋan u.’”