Search form

Miamun 39:12

12Potifar finiŋgan impuŋ araŋan ŋarukui gan ufiak da ini rutin, “Waba da agi giŋʼ!” Da bitsintaʼ Yosef isagruʼ ŋarukui gan rai imiŋʼ araŋan baŋiŋgan da irunt iwaʼ sinuŋʼ uŋar.