Search form

Miamun 4:10

10Da Yawe ini, “Ibianuŋʼ da u bunaŋ sanab maisan ibiani i raiŋgam? U raiŋgam Abel biʼgan nifuŋgan nuʼan miŋʼa intap iwaʼ da dzi ibi nifun nuʼan i naŋa nam muŋaʼ.