Search form

Miamun 4:26

26Raiyi da Set irim naruŋgan marub maŋan da ifariŋʼ i biŋaŋgan Inos. Miŋʼa araŋan gubuʼ gan arigi da fadan da garam gar iyugin da nifun itsaf Anutu da ifariŋʼ i biŋaŋgan Yawe.