Search form

Miamun 42:27

27Gubuʼ ribaraŋan yuŋa fawaʼa mumai wasaʼ maŋa giŋʼa gin da ribaraŋan maŋan ikiraʼ bekan i rima nam gadan da doŋki gan da itsaŋan silva gan miŋʼa bek nifun aŋu.