Search form

Miamun 43:3

3Da bitsintaʼ Yuda ini da araŋan, “Ramaŋʼ. Garam gudzun tsiraʼ aga ini nan riniurun da aga sib ibiani, ‘Dzi anuŋʼ tsaŋanda agam nasaŋʼ agam uda raiŋgam igi da ruta badan.’