Search form

Miamun 44:22

22Da aga ni sib da agu, aga garam tsiraʼ gaŋʼ, ibiani, ‘Mamaʼ isiʼ arigi wasaŋʼ i taŋinda ramaŋgan rai u. Bida araŋan taŋinda ramaŋgan rai da raman buŋʼ amamp.’