Search form

Miamun 44:28

28Dzi naruŋgaŋʼ maŋan itaŋin dzi rai. Dzi ni binaʼ, “Mani apu buman maŋan igara araŋan fafarab sib.” Da dzi watsaŋan araŋan maran ibasaŋʼ aruani u.