Search form

Miamun 44:7

7Da bitsintaʼ ribaraŋan ini i nifuŋgan muŋaʼ, “O garam tsiraʼ, ibianuŋʼ da u ni nan bidanigi iyab i agai? U garam gumam agai wasaŋʼ naŋa nam bidanigi u.