Search form

Miamun 45:23

23Da araŋan iyu nam bini bini ampibiŋan miŋʼa Idzip da itaŋin iyab doŋki arapuʼ 10 ifan da ramaŋgan, da itaŋin nam gadan rima i ramaŋgan sib i sanab tipa badan iyab i doŋki rinan 10.