Search form

Miamun 45:28

28Da Israil ini ibiani, “Nan nidzun biŋan! Dzi naruŋgaŋʼ Yosef ruŋʼ impa marataʼ. Dzi nafan da natsaŋa araŋan sib raiyi, ida dzi namus mampan.”