Search form

Miamun 47:31

31Da Yakop ini, “Watsarif ruam nidzun aŋu da dzi.” Yosef itaga ruan nidzun aŋu da raman, da Yakop irim antuŋʼ iruʼ gan rabiʼ gan giŋʼa gin da irim daŋki gin.