Search form

Miamun 5:29

29Da ifariŋʼ i biŋaŋgan Noa (waiŋgan ibi ‘asap’) da ini, “Araŋan buŋʼ arim asap da agi i gum nam gadan agi naŋa uwats uwats gin miŋʼa intap aru Yawe pupuarapa rutin ugu.”