Search form

Miamun 6:5

5Da Yawe itsaŋan garam gar santan i naŋgan maisan naŋan da maran fura nam maisan nidzun aŋu bida nam bini isu gudzufugun i ribaraŋan.