Search form

Miamun 7:21

21Da nam marantaʼan santan miŋʼa intap sib aŋu imamp sib—apu mpada intap, marapagraʼ da buman, yuŋan da afafan da dzufan, impruʼ da garam gar.