Search form

كُورِنْثُوسْ الأُولَى 12:2

2إِنْتُومَا تَعْرْفُوا الِّي وَقْتِلِّي كُنْتُوا مِالشْعُوبْ الِّي مَا يَعْرْفُوشْ اللهْ، كُنْتُوا تِجْرِيوْ وْرَاء الصْنَبْ الِّي مَا تِتْكَلِّمْشْ وْكُنْتُوا ضَالِّينْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index