Search form

كُورِنْثُوسْ الأُولَى 12:28

28وْهَاذُومَا النَّاسْ الِّي حَطّْهُمْ اللهْ فِي الكَنِيسَة الرُّسُلْ فِي الأُوِّلْ وِالأَنْبِيَاءْ الثَّانِينْ وِالمُعَلّْمِينْ الثَّالْثِينْ، وِمْبَاعِدْ الِّي يَعْمْلُوا فِي المُعْجْزَاتْ وِمْبَاعِدْ المَوَاهِبْ مْتَاعْ الشْفَاءْ وِلِّي يْعَاوْنُوا وِلِّي يْنَظّْمُوا وِلِّي يِتْكَلّْمُوا بْلُغَاتْ مُوشْ مَفْهُومَة.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index