Search form

كُورِنْثُوسْ الأُولَى 12:3

3هَاذَاكَا عْلاَشْ نْحِبّْكُمْ تَعْرْفُوا الِّي حَتَّى حَدْ مَا يْقُولْ بِالرُّوحْ القُدُسْ الِّي يَسُوعْ مَلْعُونْ، وْحَتَّى حَدْ مَا يْنَجِّمْ يْقُولْ الِّي يَسُوعْ رَبْ كَانْ بِالرُّوحْ القُدُسْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index