Search form

كُورِنْثُوسْ الأُولَى 13

المْحَبَّة

1إِذَا تْكَلِّمْتْ بْلُغَاتْ النَّاسْ وِالمْلاَيْكَة، وْآنَا مَا عِنْدِيشْ مْحَبَّة، نْوَلِّي كَإِنِّي حِسْ مْتَاعْ صَنْجْ وِلاَّ صُوتْ مْتَاعْ طَبْلَة. 2وْلُو كَانْ آنَا نِتْنَبَّأْ وْنَعْرِفْ الأَسْرَارْ الكُلْ وِالعُلُومْ الكُلْ، وْعِنْدِي إِيمَانْ يْنَقِّلْ الجْبَالْ مِنْ بْلاَيِصْهَا، وْمَا عِنْدِيشْ مْحَبَّة، مَا نِسْوَى حَتَّى شَيْء. 3حَتَّى إِذَا عْطِيتْ فْلُوسِي الكُلْ، وْحَتَّى إِذَا نَعْطِي بَدْنِي بَاشْ يِتْحْرَقْ، وْمَا عِنْدِيشْ مْحَبَّة، مَا نِسْتْفَادْ حَتَّى شَيْء.

4المْحَبَّة تُصْبُرْ وْتَعْمِلْ الخِيرْ، المْحَبَّة مَا تِحْسِدْشْ وْمَا تِتْفُوخِرْشْ وْمَا تِتْكَبِّرْشْ. 5المْحَبَّة مَا تِتْصَرِّفْشْ بْلاَشْ تُرْبْيَة، وْمَا تْلَوِّجْشْ عْلَى مَصْلْحِتْهَا، وْمَا تِتْغَشِشْ فِيسَعْ وْمَا تْظُنِّشْ الخَايِبْ. 6المْحَبَّة مَا تَفْرَحْشْ بِالظُّلْمْ، آمَا تَفْرَحْ بِالحَقْ. 7المْحَبَّة تْسَامِحْ عْلَى كُلْ شَيْء، وِتْصَدِّقْ كُلْ شَيْء، وْتِتْمَنَّى كُلْ شَيْء، وْتُصْبُرْ عْلَى كُلْ شَيْء. 8المْحَبَّة مَا تُوفَاشْ بِالكُلْ. آمَا النُّبُوءَاتْ تِتْنَحَّى وِاللُّغَاتْ الِّي مُوشْ مَفْهُومَة تُوفَى. وِالعِلْمْ بَاشْ يِتْنَحَّى، 9رَاهِي مَعْرْفِتْنَا نَاقْصَة وْنُبُوءَاتْنَا نَاقْصَة. 10وَقْتِلِّي يْجِي الكَامِلْ يِتْنَحَّى النَّاقِصْ. 11وَقْتِلِّي كُنْتْ طْفُلْ، كُنْتْ نِتْكَلِّمْ كِالطْفُلْ وْنِفْهِمْ كِالطْفُلْ وِنْفَكِّرْ كِالطْفُلْ، وْوَقْتِلِّي كْبِرْتْ، نَحِّيتْ الحَاجَاتْ مْتَاعْ الطْفُلْ. 12وْإِحْنَا تَوَّا كَإِنَّا نْشُوفُوا فِي تَصْوِيرَة فِي مْرَايَة مَاهِيشْ وَاضْحَة، آمَا فِي النْهَارْ هَاذَاكَا بَاشْ نْشُوفُوا كُلْ شَيْء الوِجْهْ فِي الوِجْهْ وْوَاضِحْ. وْتَوَّا آنَا نَعْرِفْ شْوَيَّة مَعْرْفَة، آمَا فِي النْهَارْ هَاذَاكَا بَاشْ نَعْرِفْ كُلْ شَيْء كِيمَا اللهْ يَعْرِفْ عْلِيَّا كُلْ شَيْء.

13آمَا تَوَّا يُقْعْدُوا الثْلاَثَة هَاذُومَا: الإِيمَانْ وِالأَمَلْ وِالمْحَبَّة، وْأَعْظِمْ وَحْدَة فِيهُمْ هِيَ المْحَبَّة.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index