Search form

كُورِنْثُوسْ الأُولَى 13:11

11وَقْتِلِّي كُنْتْ طْفُلْ، كُنْتْ نِتْكَلِّمْ كِالطْفُلْ وْنِفْهِمْ كِالطْفُلْ وِنْفَكِّرْ كِالطْفُلْ، وْوَقْتِلِّي كْبِرْتْ، نَحِّيتْ الحَاجَاتْ مْتَاعْ الطْفُلْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index